"En kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden" - hvad betyder det? Det Obelske Familiefonds direktør, Søren Bojer Nielsen, forklarer.
Vi har vedtaget en strategi for fondets tre overordnede uddelingsområder. Strategien beskriver vores mærkesager, mål og kriterier.